Profesionálny Telemarketing, direct marketing

Spoločnosť Talking Heads Communication k.s. vznikla v auguste 2008 v spolupráci s firmou Telebiz vo Viedni. Management spoločnosti má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti direkt marketingu a telemarketingu, čo zabezpečuje pre našich klientov kvalitu poskytnutých služieb. Call centrum vo Viedni má viac ako 250 operátorov, pobočka v Nitre má momentálne viac ako 50 operátorov.

Spoločnosť ponúka komplexné riešenia v oblasti direkt marketingu nielen na Slovensku a v Rakúsku, ale aj pre Českú Republiku, Maďarsko, Nemecko a ďalšie krajiny Európy ako aj krajiny, kde sa používa anglický jazyk. Počas pôsobenia na trhu sme si vybudovali stabilné miesto medzi poskytovateľmi direkt marketingových služieb, o čom svedčí aj realizácia vyše 150 projektov v rôznych krajinách.


Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia

Oznámenie v zmysle súlade s § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení (niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) Talking Heads Communication k. s. bolo udelené dňa 26.9.2014 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia rozhodnutím Národnej banky Slovenska pod číslom ODT-8937/2014-1 TU
b) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v sektore poistenia a zaistenia TU

Chcem sa stať súčasťou tímu

Ponúkame tieto služby

Talking Heads Communication k.s. zabezpečuje svojim klientom komplexné riešenia v oblastiach:

Aktívny telemarketing - outbound Pasívny telemarketing - inbound Ostatné direct marketingové služby

Radi s Vami prekonzultujeme Vaše požiadavky a pripravíme návrh ich riešenia. Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.

Pozrieť kontaktné údaje